Jesteśmy oddziałem Fundacji Jesus Christ Security,
która zajmuje się pomocą tym, którzy jej potrzebują. Jesteśmy organizacją non-profit, działamy z potrzeby naszych serc.
Czym się zajmujemy?
  • Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej (żywność, odzież, zabawki, sprzęty AGD. RTV, itp.)
  • Pomoc informacyjna – m.in. przy załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach państwowych
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu i przystosowaniu się do życia
  • Pomoc, organizowanie terapii osobom uzależnionym i ich rodzinom.
  • Organizacja wspólnej Wigilii i Świąt dla osób samotnych jak również w trudnej sytuacji materialnej
  • Wsparcie domów dziecka, domów samotnej matki, więzień i innych placówek poprzez dostarczanie żywności, odzieży, sprzętów AGD RTV, zabawek itp.
  • Dostarczanie żywności do stołówek szkolnych
  • Wsparcie emocjonalne, duchowe, psychiczne przez wykwalifikowane osoby
  • Organizacja zbiórek w/w artykułów jak również środków finansowych.